Jade II -projekti

Jade II -projekti – Osallisuutta ja hyvinvointia ikääntyville maahanmuuttajille

Jade II -projekti on ikääntyville somalin-, arabian- ja kiinankielisille maahan muuttaneille suunnattu projekti (2016‒2017). Projektin tarkoituksena on edistää ikääntyneiden maahan muuttaneiden osallisuutta, kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä lisätä edellytyksiä hyvän arjen takaamiseksi. Projekti tarjoaa asiakaslähtöistä, matalan kynnyksen ryhmätoimintaa, työpajoja, retkiä ja tapahtumia. Asiakastoiminnan lisäksi Jade II pyrkii lisäämään ikääntyvien maahan muuttaneiden näkyvyyttä ja huolehtimaan siitä, että vähemmistöihin kuuluvien ikäihmisten tarpeet huomioidaan palveluita suunniteltaessa ja kehitettäessä. Jade II pyrkii lisäämään myös vanhustyön ammattilaisten ja alan opiskelijoiden moninaisuusosaamista.

Jade II -projekti on Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) rahoittama kaksivuotinen projekti ja se kuuluu Vanhustyön keskusliiton koordinoimaan ja RAY:n rahoittamaan Eloisa ikä -avustusohjelmaan (2012‒2017). Projektia hallinnoi Käpyrinne ry.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Susanna Lehtovaara
050 371 0555

Tutustu ja lue lisää projektin verkkosivuilta:  jadeprojekti.fi

ray-tukee               eloisaika              jadeproj