Kotipalvelut

Avopalvelut

Käpyrinteen avopalvelut auttaa Käpylän ja Töölön sekä näiden lähialueiden ikäihmisiä asumaan kotonaan omannäköistä ja aktiivista elämää. Toimintamme tavoitteena on, että asiakas ja omainen voivat kokea olonsa turvalliseksi, asiakkaan kokonaisvaltainen hyvinvointi ja toimintakyky säilyvät tai kohenevat, ja asiakkaan kokema elämänlaatu on mahdollisimman hyvä. Kotipalvelu voi olla pitkäkestoisempi ratkaisu tai tukea asukasta elämän muutosvaiheissa esim. sairaalasta kotiutumisessa tai puolison kuoltua.

Kotipalvelun työtiimissä työskentelevät tutut, luotettavat ammattilaiset. Tiimin tukena toimii koko Käpyrinteen moniammatillinen työryhmä, joten asiakas voi saada tarpeen mukaan myös sairaanhoitajan, sosionomin, fysioterapeutin ja toimintaterapeutin konsultaation kotona selviytymisen tukemiseen ja kotipalvelun sisällön suunnitteluun. Kotipalvelumme auttaa kaikkia ikääntyneitä. Erikoisosaamista meillä on muistisairauksista, mielenterveyden edistämisestä ja maahanmuuttajataustaisten ikääntyneiden avustamisesta.

Avustamme asiakasta niissä toimissa, jotka helpottavat ja mahdollistavat itsenäisen asumisen omassa kodissa. Puoleemme voi kääntyä esimerkiksi, kun tarvitaan apua:

  • perushoitoon
  • hygienian hoitoon (sauna-, tai suihkuavuksi)
  • kauppa-, tai asioimisavuksi
  • lääkehuoltoon
  • ulkoiluavuksi, tai muuten seuraksi yksinäisiin päiviin
  • kodinhoitoon avuksi (ruuan valmistus, lämmittäminen, siivous, vaatehuolto)
  • omaishoitajan lakisääteisen loman ajaksi (18h/kk)

Mistä palveluista olet kiinnostunut?
Yhteydenotto »