Päivätoiminta

Päivätoiminnan parissa nautit virkistävästä vaihtelusta, yhdessäolosta sekä ennaltaehkäisevästä ja kuntouttavasta ohjelmasta. Palvelu tukee samalla omaisten ja omaishoitajien jaksamista. Päivä sisältää aamupalan, lounaan ja kahvin, toimintahetkiä, liikuntaa ja ulkoilua. Kaikille avoimet päivätoiminnan ryhmät kokoontuvat Helsingissä Käpylässä ja Töölössä. Helsingin kaupungilta voi saada palvelusetelin päivätoimintaan.

Kantin Pysäkin ja Käpylän Pysäkin ryhmätiloissa järjestettävä päivätoiminta on tarkoitettu kotona asuville yli 65 vuotiaille ikäihmisille. Päivätoiminta on ohjattua ryhmätoimintaa, jonka tarkoituksena on edistää toimintakykyä ja hyvinvointia sekä tukea kotona asumista.

Päivätoiminnan ohjaajat ovat vanhustyön ja iäkkään ihmisen toimintakyvyn edistämisen ammattilaisia. Tarvittaessa työryhmää täydennetään yksikön erityistyöntekijöiden osaamisella.

Päivätoiminta tapahtuu pienryhmissä ja sisältää monipuolista toimintaa, ulkoilua, fysioterapeutin ohjaamaa liikuntaa, keskustelua ja virkistystoimintaa. Käpyrinteen päivätoiminnan asiakkaana pääset mukaan koko yhteisön erilaisiin tapahtumiin, juhliin ja retkille.

Päivätoiminnan keston pääsääntöisesti 6 tuntia, mutta voit osallistua sovitusti myös lyhemmän päivän. Päivätoiminta sisältää ajankohdasta riippuen tavanomaiseen päivärytmiin kuuluvat ateriat.

Tarvittaessa päivätoiminta sisältää ryhmäkuljetuksen asiakkaan kotoa ja kotiin, ja asiakkaan toimintakyvystä riippuen kuljettaja voi avustaa ihan kotoa/kotiin, tai sitten hakea pihalta.

Päivätoiminnan palveluseteliä haetaan oman alueen sosiaalityöntekijältä.
Hakemuksen löydät myös Helsingin kaupungin sivuilta. Avustamme setelin hakemisessa.

Yhteystieto 050 408 0653