Käpyrinteen palvelutalo

Koti, jossa ilo asuu

Iän karttuessa ja elämäntilanteiden vaihtuessa hoivan ja tuen tarve vaihtelee. Siksi me Käpyrinteessä tarjoamme ikäihmisille laadukkaita ja monipuolisia palveluita, jotka räätälöidään asiakkaillemme aina heidän tarpeidensa ja toiveidensa mukaisesti.

Käpyrinteen palvelutalon kodit ovat viihtyisiä ja turvallisia paikkoja olla ja elää – oli kyse sitten lyhytaikaisesta tai pitkäaikaisesta asumisesta.

Lisäksi tuemme ikäihmisten kotona asumista ja tarjoamme asiakkaillemme kotipalveluja ja päivätoimintaa. Asiakkaamme voivat osallistua Käpyrinteen monipuoliseen toimintaan monin eri tavoin ja olla osa viihtyisää ja vireää yhteisöä. Omassa kodissaan asuva asiakkaamme voi elää itsenäisesti, käydä ravintolassamme syömässä ja osallistua erilaisiin harraste-, kuntoutus- ja vertaistukiryhmiimme. Hän voi saada omaan kotiinsa kotipalvelua ja -kuntoutusta tai osallistua ohjattuun päivätoimintaamme. Päivätoiminta tuo paljon iloa ja mukavaa seuraa kotona asuvien ikäihmisten elämään.

Myöhemmin avun ja tuen tarpeen kasvaessa asiakkaamme voi siirtyä palvelutalomme asukkaaksi joko palveluasumisen tai ympärivuorokautisen hoitoa tarjoavan tehostettuun palveluasumiseen.

Käpyrinteen   moniammatillinen osaaminen mahdollistaa asukkaiden yksilöllisen avustamisen elämäntilanteen ja toimintakyvyn haurastumisen mukaisesti mahdollistaen myös turvallisen loppuvaiheen saattohoidon.

Käpyrinne ry:n palvelutalojen vahvuutena on laaja-alainen asiantuntijuus ja osaaminen gerontologiasta, kuntoutumisesta, muistisairauksista, monikulttuurisuudesta sekä mielen hyvinvoinnista.