Tuet eri palveluihin

Tule meille vaan, meillä autetaan

Käpyrinteeseen muutto on helppoa – niin asukkaille kuin heidän omaisilleen. Me autamme asukkaitamme hakemaan asumis- ja hoitotukea Kelalta. Palveluistamme voi saada kotitalousvähennystä. Meillä voi käyttää Helsingin kaupungin palveluseteleitä. Yksikköömme voi tulla asumaan myös muista kunnista.

Ennakoi palveluntarpeesi

On viisasta suunnitella omaa vanhenemistaan ja vanhuuttaan. Mitä tarpeita ja toiveita sinulla ja perheelläsi on vanhuuden varalle?

Tietoa hoitotahdosta mm.
muistiliitto.fi

Tietoa edunvalvontavaltuutuksesta saa mm.
maistraatti.fi

Käpyrinne ry: n palvelutaloista saat myös henkilökohtaista palveluohjauksellista apua oman ja perheesi elämäntilanteen arviointiin, puh. 09 728 8800

Tuet ja etuudet palvelujen hakemiseen

Palveluseteli

Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan yksityisen palveluntuottajan antamasta, palvelu- ja perusmaksuun kohdistuvasta palvelusta setelin suuruisen summan.
Lisätietoa: hel.fi

Eläkkeensaajan asumistuki

Eläkkeensaajan asumistukea voivat hakea pienituloiset 65 vuotta täyttäneet henkilöt tai alle 65-vuotiaat eläkkeensaajat, jotka asuvat pysyvästi Suomessa vuokra- tai omistusasunnoissa.
Lisätietoa: Kansaneläkelaitoksen toimipisteet ja kela.fi

Eläkkeensaajan hoitotuki

Eläkettä saavan hoitotuki on tarkoitettu tukemaan sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan kotona asumista ja siellä tapahtuvaa hoitoa. Lisäksi se korvaa sairaudesta tai vammaisuudesta aiheutuvia erityiskustannuksia. Hoitotuen saamiseen vaikuttaa toimintakyky. Hoitotuet ovat: perushoitotuki, korotettu hoitotuki sekä erityishoitotuki. Hakemusten liitteeksi tarvitaan lääkärin C-lausunto.
Lisätietoa: Kansaneläkelaitoksen toimipisteet ja kela.fi

Kotitalousvähennys

Yksityisessä palvelutalossa tehdään kotitaloustyön luonteista työtä. Kotitalousvähennys voidaan myöntää siltä osin, kun siihen oikeuttava työ tehdään henkilön yksityisesti hallitsemissa tiloissa.
Lisätietoa Verohallinto ja vero.fi