Kehittämistoiminta

Käpyrinne ry:ssä toimitaan oppivan organisaation periaattein. Käpyrinteen palvelutalossa kehitetään jatkuvasti toiminnan sisältöjä vastaamaan muuttuvia ikääntyvien ihmisten tarpeita ja toiveita. Käpyrinne ry kehittää myös ulosannettavia palveluja  ja toimintaa vastaamaan myös  kotona asuvien ikääntyvien ihmisten tarpeita .  Tavoitteena on olla  vahvasti  läsnä palvelutalojensa lähialueilla asuvien ikäihmisten arjessa ja juhlassa.

Tällä hetkellä tehdään paljon  kehitystyötä entistä laadukkaamman  huolenpidon, kuntoutuksen ja hoivan takaamiseksi. Käpyrinteessä on otettu käyttöön uusi asiakastietojärjestelmä, jonka avulla voidaan tunnistaa paremmin asiakkaan muuttuvat tarpeet ja yksilölliset toiveet sekä  hoitaa ja kuntouttaa asiakkaita entistä tavoitteellisemmin.

Käpyrinne ry kuuluu mm. KÄPYNET-yhteistyöverkostoon, johon kuuluu Käpylän ja Koskelan alueen vanhustyön toimijoita ja järjestöjä. Käpylän alueen palveluista löydät lisää tietoa: http://helka.net/kapyla/