Hanketoiminta

Käpyrinne ry on saanut Stealta rahoitusta useisiin kehittämishankkeisiin, joilla on vastattu  ikääntyneiden ihmisten kotona selviytymisen haasteisiin. Käpyrinne ry:ssä on selvitetty ikääntyviltä ihmisiltä kotona asumisen esteitä  ja arvioitu haasteita synnyttäviä yhteiskunnallisia ilmiöitä. Hankkeiden avulla on kehitetty vapaaehtoistoimintaa, tasapainokoulua, tietotekniikan opetusta, hyödynnetty teknologiaa  sekä ennen kaikkea kohdattu, virkistetty ja palveluohjattu ihmisiä.

Tuettu_Veikkauksen_tuotoilla_TUNNUS_Sininen_RGBNetti