Hanketoiminta

Käpyrinne ry on saanut Stealta rahoitusta useisiin kehittämishankkeisiin, joilla on vastattu  ikääntyneiden ihmisten kotona selviytymisen haasteisiin. Käpyrinne ry:ssä on selvitetty ikääntyviltä ihmisiltä kotona asumisen esteitä  ja arvioitu haasteita synnyttäviä yhteiskunnallisia ilmiöitä. Hankkeiden avulla on kehitetty tasapainokoulua, tietotekniikan opetusta, hyödynnetty teknologiaa  sekä ennen kaikkea kohdattu, virkistetty ja palveluohjattu ihmisiä.

Vuonna 2018 käynnissä on kolme erillisrahoitettua kehittämiskokonaisuutta: Jade  – Osallisuutta ja hyvinvointia ikääntyville maahanmuuttajille, Iloa arkeen-pysäkkitoiminta ja Iloa ja hohdokkuutta arkeen -vapaaehtoistoiminnan kehittäminen.

Tuettu_Veikkauksen_tuotoilla_TUNNUS_Sininen_RGBNetti