JADE -toimintakeskus

Osallisuutta ja hyvinvointia ikääntyville maahanmuuttajille

JADE-toimintakeskus on ikääntyvien maahan muuttaneiden kohtaamispaikka ja monikulttuurisen vanhustyön osaamiskeskus. Toiminnan tarkoituksena on edistää ikääntyvien vieraskielisten osallisuutta, kokonaisvaltaista toimintakykyä ja hyvinvointia. Toimintakeskus tarjoaa asiakaslähtöistä, matalan kynnyksen ryhmätoimintaa, työpajoja, retkiä ja tapahtumia yli 50 -vuotiaille Euroopan ulkopuolisista maista Suomeen muuttaneille. Ryhmätoiminnan lisäksi JADE tarjoaa ohjaus- ja neuvontapalveluita asiakkaan omalla äidinkielellä.

JADE-toimintakeskus pyrkii toiminnallaan lisäämään ikääntyvien maahan muuttaneiden näkyvyyttä ja huolehtimaan siitä, että vähemmistöihin kuuluvien ikäihmisten tarpeet huomioidaan palveluita suunniteltaessa ja kehitettäessä. Vaikuttamistoiminnan kautta JADE haluaa kasvattaa vanhuspalvelualan ammattilaisten ja päättäjien moninaisuusosaamista. Tarjoamme sosiaali- ja terveysalan organisaatioille ja vanhuspalveluiden työyhteisöille sekä alan oppilaitoksille monikulttuuriseen ja moninaiseen vanhustyöhön liittyvää koulutusta.

Toimintakeskuksen perustamista edelsivät monikulttuurisen vanhustyön kehittämishankkeet Jade- ja Jade II -projektit vuosina 2013-2015 ja 2016-2017. Projekteissa kehitettiin ikääntyvien maahanmuuttajien hyvinvointitoimintaa ja omakielistä ryhmätoimintaa. Jade-projekti tavoitti toimintaansa somalinkielisiä ikääntyviä naisia ja Jade II oli suunnattu ikääntyville somalin-, arabian- ja kiinankielisille ikääntyville.

Lisätietoja:
Suunnittelija Susanna Lehtovaara
050 371 0555
Koordinaattori Inka Lehtonen
050 382 6020
Tutustu ja lue lisää toimintakeskuksen verkkosivuilta:  jadetoimintakeskus.fi