Vapaaehtoiseksi hakeminen

Vapaaehtoisten henkilötietojen käsittely Käpyrinne ry:ssä

Käpyrinne ry kerää vapaaehtoisten henkilötietoja yhteydenpitoon vapaaehtoisten kanssa ja vapaaehtoisten välitykseen mm. saattajaksi tai ystäväksi. Käpyrinne ry kerää vapaaehtoistoimintaan tulevalta henkilöltä nimen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen, vapaaehtoisten itse antamat tiedot omasta kokemuksestaan ja mahdollisuuksistaan toimia vapaaehtoisena. Lisäksi kerätään vaitiolovelvollisuussitoumus sekä mahdollinen lupa valokuvien ottamiseen ja julkaisemiseen.

Vapaaehtoisrekisterin tiedot ovat ainoastaan Käpyrinne ry:n vapaaehtoistoiminnasta vastaavien työntekijöiden käytössä. Henkilötietoja säilytetään vapaaehtoisrekisterissä niin kauan kuin henkilö on mukana vapaaehtoistoiminnassa.

Henkilöllä on seuraavat oikeudet henkilötietojen käsittelyn osalta:

1)     Henkilöllä on oikeus pyytää nähtäväkseen itseään koskevat tiedot. Nämä on toimitettava 30 päivän sisällä pyynnöstä.

2)     Henkilöllä on oikeus pyytää virheellisten tietojen päivittämistä.

3)     Henkilöllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista.

4)     Henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että hänen oikeuksiaan on loukattu.