Yhdistys

Käpyrinne ry toimii kansalaistoiminnan periaattein, tuottaen ikäihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevia palveluita, erityisesti asumispalveluja  – sydämellä ja ammattitaidolla. Käpyrinne ry on voittoa tavoittelematon yhdistys.

Käpyrinne ry:n lähtökohtana on ihmisarvon kunnioittaminen niin, että jokaisella on yhtäläinen oikeus arvokkaaseen elämään. Tässä ovat taustalla yleiset sosiaali- ja terveyspalveluja koskevat arvot ja eettiset toimintaperiaatteet sekä hyvän hallintotavan periaatteet.

Yhdistys on tuonut hoivaa ja turvaa ikäihmisten elämään jo vuodesta 1938. Toiminnan keskiössä on 1952 valmistunut hoivakoti Käpylässä. Nykyisiä vaatimuksia vastaavaksi korjattu talo ja sen pihapiiri tarjoavat puitteet kodinomaiselle asumiselle.

Päätösvalta Käpyrinne ry:ssä kuuluu sen jäsenille. Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksessa.  Jäsenistö valitsee hallituksen, mikä käyttää toimenpanovaltaa yhdistyksen asioissa.

Käpyrinne ry:n hallitukseen vuonna 2023  kuuluvat:

Koskimäki Pirjo-Liisa, puheenjohtaja
Pohja Heikki, varapuheenjohtaja
Westlund Leena
Laine Pertti
Horto Anniina

Yhdistyksen toimintaa johtaa toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtajan apuna toimii palvelutalon johtoryhmä.