Historia

Martta Salmela-Järvinen, Anna Huotari ja Iida Aalle-Teljo perustivat Käpyrinne yhdistyksen vuonna 1938, jolloin yhdistys aloitti toimintansa nimellä Vanhojen Kannatusyhdistys. Aktiivisten perustajanaisten tavoitteena oli tarjota heikossa yhteiskunnallisessa asemassa oleville vanhuksille turvallinen vanhuuden koti sekä suojaa ja rattoisaa seuraa.

Käpyrinne ry avasi ensin Annankoti-vanhainkodin Unioninkadulle. Pian tämä oli kuitenkin liian pieni kysyntään nähden. Näin Käpyrinne ry:n perustajille heräsi unelma uudenlaisesta vanhainkodista, jonka toimintaa ohjaisi sydän.

1950-luvulla unelma toteutui. 20.11.1950 muurattiin Käpyrinteen peruskivi, jonne muurattiin lieriö, jossa oli ajankuvasta kertovia julkaisuja sekä pieni punainen sydän symbolisoimaan rakkautta ja uhrautuvaisuutta. Käpyrinteen harjannostajaiset pidettiin 11.11.1951. Helmikuussa 1952 taloon muuttivat uudet asukkaat ja talo sai nimekseen Käpyrinne. 26.3.1952 uusi Punaisen sydämen talo vietti vihkijäisjuhliaan, jota kunnioitti läsnäolollaan myös tasavallan presidentin puoliso Alli Paasikivi ja Suomi-neito Armi Kuusela.

Vuosina 1992-1993 taloon rakennettiin ajanmukaiset, esteettömät tilat sekä asukkaat saivat henkilökohtaiset huoneet inva-mitoitettuine saniteettitiloineen. Käpyrinne muuttui palvelutaloksi.  Käpyrinteen kodit nimettiin yhdistyksen perustajanaisten mukaan Anninkodiksi, Martankodiksi ja Helmikodiksi. Tuolloin myös yhdistys sai uudet säännöt ja nykyisen nimensä Käpyrinne ry.

Käpyrinteen historiasta kertovia julkaisuja voit kysyä toiminnanjohtajalta.