Jäseneksi

Käpyrinteen jäseneksi voivat hakeutua kaikki, jotka sitoutuvat Käpyrinteen sääntöihin ja perusarvoihin.

Voit hakeutua jäseneksi oheisen linkin kautta lähettämällä hakemuksesi, mikä tulee hallituksen käsittelyyn. Hallituksen päätöksestä ilmoitetaan hakijalle.

Vuosijäsenmaksu on pidetty pienenä, vuonna 2023 se on 30€.

Tiedot jäsenrekisteriä varten:

Jäsentietojen käsittely Käpyrinne ry:ssä 

Käpyrinne ry kerää jäsenistään henkilötietoja jäsenyyden hoitamiseksi. Käpyrinne ry kerää jäseneksi liityttäessä nimen, yhteystiedot ja syntymäajan pitääkseen yllä jäsenrekisteriä. Jäsenrekisterin tiedot on vain yhdistyksen käyttöön. Jäsenrekisterin avulla yhdistys pystyy pitämään yhteyttä jäseniinsä.

Lisäksi Käpyrinne ry on lakisääteisesti velvoitettu pitämään jäsenluetteloa, josta tulee ilmetä jäsenen nimi ja kotipaikka. Jäsenillä on oikeus pyytää jäsenluettelo nähtäväkseen.
Käpyrinteen hallitus vastaa jäsenrekisteriin kerättävistä tiedoista. Henkilötietojen käsittelystä vastaa toiminnanjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö.

Henkilöllä on seuraavat oikeudet henkilötietojen käsittelyn osalta:

  1. Henkilöllä on oikeus pyytää nähtäväkseen itseään koskevat tiedot. Nämä on toimitettava 30 päivän sisällä pyynnöstä.
  2. Henkilöllä on oikeus pyytää virheellisten tietojen päivittämistä.
  3. Henkilöllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista, jos henkilö ei ole yhdistyksen jäsen
  4. Henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että hänen oikeuksiaan on loukattu