Jäsentoiminta ja hallinto

Päätösvalta Käpyrinne ry:ssä kuuluu sen jäsenille. Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksessa. Ylintä päätösvaltaa Käpyrinne ry:ssä käyt­tää yhdistyksen varsinainen kokous, joka kokoontuu yhdistyksen sääntöjen 5 § mukaan kaksi kertaa vuodessa; kevätkokous järjestetään viimeistään huhtikuus­sa ja syyskokous viimeistään marraskuus­sa. Jäsenistö äänestää edustajat hallitukseen sääntömääräisessä syyskokouksessa.

Käpyrinne ry:n toimeenpanovaltaa käyttää hallitus. Käpyrinteen jäseneksi voi hakeutua kaikki, jotka sitoutuvat Käpyrinteen sääntöihin ja perustehtäviin. Käpyrinne ry:n hallituksessa on 7 edustajaa. Hallitus hyväksyy uudet jäsenet. Jäsen- ja puheenjohtajakausi ovat kaksivuotisia ja puolet jäsenistä ovat vuosittain erovuorossa.

Käpyrinne ry:n hallitukseen kuuluvat
Hiltunen Rakel, puheenjohtaja
Liikanen Assi, varapuheenjohtaja
• Kunnas, Marja-Liisa
• Niemi, Helena
• Tuohimaa, Raimo
• Koskimäki Pirjo-Liisa
• Westlund Leena

Yhdistyksen toimintaa johtaa toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtajan apuna toimii johtoryhmä.