Rahoitus

Omaa ja ulkopuolista rahoitusta

Yhdistys voi järjestää raha- ja tavarakeräyksiä, myyjäisiä ja arpajaisia, harjoittaa ravintola- ja kahvilatoimintaa sekä vuokrata tiloja erilaisiin tilaisuuksiin. Käpyrinne ry voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia toimintansa rahoittamiseksi.

Käpyrinne ry on saanut järjestöavustusta Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnalta kotona asuvien ikäihmisten ryhmätoimintaan.

Stealta saatu ak-avustus sekä projektirahoitus ovat mahdollistaneet Käpyrinne ry:n kotona asuvien asiakkaiden tukemisen sekä ikäihmisten kotona asumiseen liittyvän kehittämis- ja innovaatiotoiminnan. STMLogo

Käpyrinne ry tuottaa palveluja sekä Helsingin kaupungille että yksityisille asukkaille. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto on merkittävä Käpyrinteen tehostetun palveluasumisen ostaja. Helsingin kaupungin palveluseteleitä voi käyttää palveluidemme hankintaan.

Käpyrinne ry on yksi kuudesta yleishyödyllisestä yhdistyksestä, jotka omistavat Ursula Oy:n. Näin Cafe Ursulan asiakkaat tukevat myös Käpyrinne ry:n toimintaa.
Cafe Ursula facebookissa.