Vaikuttaminen

Tukea ja turvaa ikäihmisille.

Käpyrinne ry on yleishyödyllinen yhteisö, jonka tavoitteena on yhdessä  ikääntyvien ihmisten ja  muiden sidosryhmien  kanssa parantaa ikäihmisten tasavertaisuutta ja hyvinvointia niin yksilötasolla kuin  yhteiskunnallisesti.Teemme yhteistyötä mm. seuraavien tahojen kanssa: